Xí nghiệp Bảo Dưỡng

Xí nghiệp Bảo Dưỡng

– Tại Phú Thọ:

ĐT: 0210.3829637

Email:

Địa chỉ liên hệ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Giám đốc: Hoàng Cương Nghị

Phó giám đốc: Nguyễn Văn ĐàoShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons