Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn

Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn

– Tại Phú Thọ:

Đt: 0210 3745 002

Fax: 0210 3745 003.

Địa chỉ: Xã Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

– Giám đốc: Hoàng Quốc ChínhShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons