Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu

Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu

– Tại Hà Nội:

ĐT: 043.8268907

Emai (Hà Nội): xnk.hn@vinapaco.com.vn

Email (Hải Phòng): xnk.hp@vinapaco.com.vn

Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

– Tại Phú Thọ:

ĐT: 0210.3829182

Email: xnk.bb@vinapaco.com.vn

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Phó Trưởng phòng: Tô ToànShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons