Công ty Lâm nghiệp Tân Phong

Công ty Lâm nghiệp Tân Phong

– Tại Tuyên Quang:

ĐT: 027 3747 149

Fax: 027 3845 162.

Địa chỉ: Xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

– Phó Giám đốc: Nguyễn Văn PhúShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons