Ban Tổ chức

Ban Tổ chức

– Tại Hà Nội:

ĐT: 043.8247771

Email: tcld.hn@vinapaco.com.vn

Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

– Tại Phú Thọ: 

ĐT: 0210.3829636

Email: tcld.bb@vinapaco.com.vn

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Trưởng Ban: Hà Thế Anh

Phó Ban: Đỗ Cao Thông

Phó Ban: Nguyễn Thị Việt HàShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons