Ban Kiểm tra, kiểm soát nội bộ

Ban Kiểm tra, kiểm soát nội bộ

– Tại Hà Nội:

ĐT: 0902.154.884

Email: bks@vinapaco.com.vn

Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

– Tại Phú Thọ:

ĐT: 0913.351.794

Email: bks@vinapaco.com.vn

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ.

– Trưởng Ban: Nguyền Thanh Huyền

Phó Ban: Nguyễn Tuấn Anh

Phó Ban: Trần Thị Thu HằngShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons