Ban Tuyên giáo – Truyền Thông

Ban Tuyên giáo – Truyền Thông

-Tại Phú Thọ: 

ĐT: 0210.3830.389

Email: tgtt@vinapaco.com.vn

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

– Trưởng Ban: Nguyễn Xinh

Phó Ban: Trần Quốc VượngShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons