Viện nghiên cứu cây nguyên liệu giấy

Viện nghiên cứu cây nguyên liệu giấy

– Tại Phú Thọ:

ĐT: 0210.3829 241

Fax: 0210.3833 895

Địa chỉ: Xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Viện trưởng: Nguyễn Tuấn Anh

Viện phó: Hà Ngọc Anh

Viện phó: Nguyễn Đức ThếShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons