Văn phòng

Văn phòng

Tại Hà Nội:

ĐT: 043.8247773

Fax: 043.38260381

Email: vp.hn@vinapaco.com.vn

Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

– Tại Phú Thọ:

ĐT: 0210.3829.755

Fax: 0210.3829.177

Email: vp.bb@vinapaco.com.vn

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Chánh Văn phòng: Đào Ngọc Cường

Phó Chánh Văn phòng: Lê Thanh Vân

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Đức ChíShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons