Phòng Xây dựng cơ bản

Phòng Xây dựng cơ bản

– Tại Hà Nội:  

ĐT: 04.3.8.210.454

Email: xdcb.hn@vinapaco.com.vn

Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

– Tại Phú Thọ:

ĐT: 0210.3.830120

Emai:  xdcb.bb@vinapaco.com.vn

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Trưởng phòng: Trần Quế Long

Phó phòng: Nguyễn Ngọc Sơn

Phó phòng: Lương Văn TrShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons