Phòng Kế hoạch

Phòng Kế hoạch

– Tại Hà Nội:

Điện thoại: 043.9710006

Email: kh.hn@vinapaco.com.vn

Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

– Tại Phú Thọ: 

Điện thoại: 0210.3761755

Email: kh.bb@vinapaco.com.vn

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Trưởng phòng: Nguyễn Văn Quân

Phó phòng: Nguyễn Trọng ThưởngShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons