Phòng Tài chính kế toán

Phòng Tài chính kế toán

 Tại Hà Nội:

ĐT: 043.8247774

Email:tckt.hn@vinapaco.com.vn

Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

– Tại Phú Thọ:

ĐT: 0210.3829051

Email: tckt.bb@vinapaco.com.vn

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Trưởng phòng: Nông Văn Quyết

Phó phòng: Cao Cường

Phó phòng: Lê Hữu Trình

Phó phòng: Trần Văn Toan

Phó phòng: Lê Hồng PhươngShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons