Phòng Lâm nghiệp

Phòng Lâm nghiệp

– Tại Phú Thọ:

ĐT: 0210.3827969

Email: lamsinh@vinapaco.com.vn

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Trưởng phòng: Nguyễn Anh Tuấn

Phó phòng: Trần Văn Tình

Phó phòng: Đỗ Quốc Tuấn

Phó phòng: Nguyễn Duy TrìnhShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons