Phòng Vật tư nguyên liệu

Phòng Vật tư nguyên liệu

– Tại Phú Thọ:

Điện thoại: 0210.3827168

Email: vtnl@vinapaco.com.vn

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Đông

Phó phòng: Cao Duy Toàn

Phó phòng: Lê Trung LậpShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons