Phòng Thị trường

Phòng Thị trường

– Tại Phú Thọ:

ĐT: 0210.3827421

Fax: +84 22103 829385

Email: bapaco@vinapaco.com.vn

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Trưởng phòng: Vũ Quang Tùng

Phó phòng: Phạm Quang Minh

Phó phòng: Nguyễn Trung Việt

Phó phòng: Vũ Thảo NguyênShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons