Xí nghiệp Vận tải

Xí nghiệp Vận tải

– Tại Phú Thọ:

ĐT: 0210.3829158

Email:

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Giám đốc: Tạ Quang Võ

Phó Giám đốc: Phùng Thanh HảiShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons