Xí nghiệp Dịch vụ

Xí nghiệp Dịch vụ

– Tại Phú Thọ:

Điện thoại: 0201.38291178

Email:

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ.

– Giám đốc: Đào Hồng Vĩ

Phó Giám đốc: Phạm Thị HàShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons