Công ty Lâm nghiệp Cầu Ham

Công ty Lâm nghiệp Cầu Ham

– Tại Hà Giang:

ĐT: 0219 3821 146

Fax: 0219 3821 149.

Địa chỉ: Trị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

– Giám đốc: Đỗ Công Thuần

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons