Công ty Lâm nghiệp Hàm Yên

Công ty Lâm nghiệp Hàm Yên

– Tại Tuyên Quang:

ĐT: 027 3843 228

Fax: 027 3843 228.

Địa chỉ: Thị trấn Hàm Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

– Giám đốc: Nguyễn Văn Hiếu

– Phó giám đốc: Trần Xuân SơnShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons