Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch

Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch

 

 

– Tại Phú Thọ:

ĐT: 0211 3830 133

Fax: 0211 3830 133.

Địa chỉ: Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

– Giám đốc: Nguyễn Phước Long

– Phó Giám đốc: Nguyễn Thành ĐôngShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons