Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo

Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo

– Tại Hà Giang:

Điện thoại: 0219 3818 129

Fax: 0219 3818 154.

Địa chỉ: Xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

– Giám đốc: Trương Phúc ThànhShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons