Công ty Lâm nghiệp Tân Thành

Công ty Lâm nghiệp Tân Thành

– Tại Tuyên Quang:

ĐT: 027 3843 825

Fax: 027 3842 399.

Địa chỉ: Xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

– Giám đốc: Nguyễn Văn HiếuShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons