Công ty Lâm nghiệp Yên Lập

Công ty Lâm nghiệp Yên Lập

– Tại Phú Thọ:

ĐT: 0210 3870 188

Fax: 0210 3870 188.

Địa chỉ: Xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

– Giám đốc: Phùng Mạnh Thắng

– Phó giám đốc: Bùi Hồng TưShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons