Công ty Lâm nghiệp Tam Thắng

Công ty Lâm nghiệp Tam Thắng

– Tại Phú Thọ:

ĐT: 0210 3873 212

Fax: 0210 3874 113.

Địa chỉ: Xã – Huyện Thanh Sơn – Tỉnh Phú Thọ.

– Phó giám đốc phụ trách: Dư Kim Thuần

– Phó giám đốc: Trần Mạnh HưngShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons