Công văn số 2382/GVN-BTGTT.PT ngày 21/10/2021 của TCT Giấy Việt Nam về thực hiện một số ý kiến chỉ đạo của BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Phú Thọ

Công văn số 2382/GVN-BTGTT.PT ngày 21/10/2021 của TCT Giấy Việt Nam về thực hiện một số ý kiến chỉ đạo của BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Phú Thọ

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Thọ và sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tại buổi làm việc ngày 21/10/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TCT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị và người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp đề ra.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons