Đấu giá lô sản phẩm giấy không phù hợp tiêu chuẩn tại Phú Thọ

Đấu giá lô sản phẩm giấy không phù hợp tiêu chuẩn tại Phú Thọ

Đấu giá lô sản phẩm giấy không phù hợp tiêu chuẩn tại Phú Thọ
Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ thông báo tổ chức đấu giá tài sản do Tổng Công ty Giấy Việt Nam ủy quyền như sau:

1. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản

– Thời gian: Vào hồi 08h00′ ngày 03/08/2018 (thứ sáu)

– Địa điểm: Tại Văn phòng Tổng Công ty Giấy Việt Nam (Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

2. Tên tài sản đấu giá, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá

– Tài sản đấu giá: Lô sản phẩm giấy không phù hợp tiêu chuẩn (Có danh sách chi tiết loại tài sản, số lượng, chất lượng kèm theo hồ sơ đấu giá).

– Giá khởi điểm: 2.893.746.520 đồng (Hai tỷ, tám trăm chín mươi ba triệu, bảy trăm bốn mươi sáu nghìn, năm trăm hai mươi đồng)

(Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế GTGT).

– Tiền đặt trước: 144.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi bốn triệu đồng)

– Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

3. Nơi có tài sản đấu giá: Tổng Công ty Giấy Việt Nam (Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ)

4. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và bỏ phiếu trả giá

– Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 18/07/2018 đến ngày 31/07/2018 trong giờ hành chính tại Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

– Thời gian, địa điểm xem tài sản: Liên tục 02 ngày, ngày 30/07/2018 và 31/07/2018 trong giờ hành chính tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

– Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 31/07/2018 đến ngày 02/08/2018 trong giờ hành chính. Người tham gia đấu giá gửi tiền vào tài khoản của Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ, số tài khoản: 2700 201 00 6642, mở tại Ngân hàng AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Phú Thọ hoặc bằng bảo lãnh của Ngân hàng.

– Thời gian, địa điểm bỏ phiếu trả giá vào hòm phiếu: Từ ngày 31/07/2018 đến ngày 02/08/2018, khách hàng nộp hồ sơ đấu giá đăng ký tham gia đấu giá đồng thời trực tiếp bỏ phiếu trả giá đã được niêm phong vào hòm phiếu tại Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

– Không có vi phạm pháp luật kinh tế.

– Có nhu cầu và khả năng về tài chính để mua tài sản đấu giá.

– Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá hiện hành.

– Tự nguyện đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ (Gồm có Đơn đăng ký tham gia đấu giá và Giấy xác nhận xem tài sản do Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ phát hành), nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá theo đúng thời hạn quy định;

– Thực hiện đúng các điều khoản quy định tại Quy chế đấu giá và chấp nhận mức giá khởi điểm đã được công bố khi đăng ký tham gia đấu giá;

– Nộp 01 bản phôtô CMND và hộ khẩu (mang bản chính để đối chiếu đối với hộ gia đình, cá nhân);

– Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực đối với tổ chức) và 01 bản phôtô CMND của người đại diện tổ chức tham gia đấu giá (mang bản chính để đối chiếu).

*) Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình đến đăng ký tham gia đấu giá hoặc tham gia cuộc đấu giá (văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực) và 01 bản phôtô CMND của người được ủy quyền (mang bản chính để đối chiếu).

– Tiền đặt trước không được tính lãi.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

– Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu gián tiếp.

– Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ (Trong giờ hành chính):

1. Phòng Thị trường – Tổng Công ty Giấy Việt Nam. (Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 02103827421 )

2. Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (địa chỉ: Số 36, tổ 16C, khu 9 phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 02103842215)./.

Đăng lúc 17/07/2018 14:32


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons