Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Sau 9 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, dân chủ và nghiêm túc; kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã kết thúc tốt đẹp và hoàn thành chương trình đề ra. Trang thông tin điện tử TCT Giấy Việt Nam đăng tải nội dung Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Nội dung Đề cương tuyên truyền xem tại đây.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons