Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư, thiết bị và nhân công thực hiện công việc kiểm tra, sửa chữa bảo dưỡng hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho các thiết bị của hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động tại kho 83 thuộc Tổng kho

Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư, thiết bị và nhân công thực hiện công việc kiểm tra, sửa chữa bảo dưỡng hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho các thiết bị của hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động tại kho 83 thuộc Tổng kho

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thực hiện hạng mục công việc: Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư, thiết bị và nhân công thực hiện công việc kiểm tra, sửa chữa bảo dưỡng hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho các thiết bị của hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động tại kho 83 thuộc Tổng kho – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Cụ thể như sau:

  1. Tên hạng mục: Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư, thiết bị và nhân công thực hiện công việc kiểm tra, sửa chữa bảo dưỡng hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho các thiết bị của hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động tại kho 83 thuộc Tổng kho – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  2. Khối lượng công việc, thông số kỹ thuật:

– Tháo đầu báo cháy, đèn báo cháy, các nút ấn báo cháy, chuông báo cháy, tủ tín hiệu báo cháy trung tâm tại kho 83 sau đó vệ sinh, đo các thông số kỹ thuật, kiểm tra các tiếp điểm, kiểm tra các chức năng làm việc … sau đó lắp lại trả lại các vị trí như ban đầu.

  1. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng:

– Các đầu báo cháy, đèn báo cháy, nút ấn báo cháy, chuông báo cháy, tủ tín hiệu báo cháy sau khi được kiểm tra sửa chữa bảo dưỡng phải hoạt động đúng các chức năng về báo cháy, chữa cháy tự động.

-Sau khi sửa chữa, bảo dưỡng xong phải có kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho các thiết bị báo cháy, chữa cháy tự động tại kho 83

  1. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

– Địa điểm thực hiện: Công việc thực hiện tại kho 83 thuộc Tổng kho – Tổng công ty Giấy Việt Nam (điạ chỉ: thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ)

– Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.

– Điều kiện thanh toán: Từ 30 đến 45 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sửa dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05 giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp khi hoàn thành trách nhiệm bảo hành. hoặc khi nhà cung cấp nộp thư bảo lãnh bảo hành do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, được chủ đầu tư chấp nhận.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể cả thời gian nghiệm thu bàn giao và thanh lý hợp đồng.
  2. Thời gian nộp báo giá: Đến 14h30 ngày 19 tháng 8 năm 2022 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103.829.637; Fax: 02103.829.637.
  3. Các bản báo giá phải được dán kín và có dấu niêm phong.
  4. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 15h, ngày 19 tháng 8 năm 2022.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons