ĐOÀN THANH NIÊN TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

ĐOÀN THANH NIÊN TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

Đoàn TNCS HCM Tổng công ty Giấy Việt Nam là đoàn cấp trên cơ sở (tương đương cấp huyện). Tiền thân là Đoàn Thanh niên Công ty Giấy Bãi Bằng, trực thuộc Tỉnh Đoàn Phú Thọ. Tháng 11/2007. Đoàn Thanh niên Tổng công ty Giấy Việt Nam chuyển từ Tỉnh Đoàn Phú Thọ về trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương theo mô hình của Đảng bộ Tổng công ty.

Hiện nay Đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam có 11 tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc, trong đó có 04 Đoàn cơ sở (có 09 Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở), 04 Chi đoàn cơ sở và 03 Chi đoàn trực thuộc; với tổng số 385 đoàn viên hoạt động chủ yếu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và thành phố Hà Nội. Văn phòng Đoàn Tổng công ty đóng tại Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 có: 15 đồng chí; Ban thường vụ 05 đồng chí, trong đó: 01 đồng chí Bí thư, 01 đồng chí Phó Bí thư. Cán bộ Đoàn Tổng công ty 100% làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, không có cán bộ đoàn chuyên trách.

Đoàn thanh niên Tổng công ty Giấy Việt Nam xác định nhiệm vụ trọng tâm là lãnh, chỉ đạo công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh gắn với việc thực hiện nhiệm chính trị của Tổng công ty.

Mục tiêu của Đoàn thanh niên Tổng công ty Giấy Việt Nam là tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn; Xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng phấn đấu vươn lên, có đạo đức, lối sống lành mạnh, gương mẫu, tuân thủ pháp luật và các quy chế, quy định của Tổng công ty. Đổi mới các mô hình hoạt động gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong thi đua học tập, lao động sáng tạo, làm chủ máy móc, thiết bị, công nghệ, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc được giao góp phần xây dựng Tổng công ty phát triển ổn định, bền vững.

Những thành tích đã đạt được: Được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3; UBND tỉnh Phú Thọ tặng Kỷ niệm chương Hùng Vương; Liên tục nhiều năm liền đạt danh hiệu Tổ chức Đoàn xuất sắc được Trung ương Đoàn và Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen.

Danh sách các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Tổng công ty

 

1. Đoàn Cơ sở Nhà máy Giấy

2. Đoàn Cơ sở Xí nghiệp Bảo dưỡng

3. Đoàn Cơ sở Xí nghiệp Dịch vụ

4. Đoàn Cơ sở Công ty Giấy Tissue Sông Đuống

5. Chi đoàn Cơ sở Viện Nghiên cứu cây nguyên liệu Giấy

6. Chi đoàn Cơ sở Nhà máy Điện

7. Chi đoàn Cơ sở Nhà máy Hóa chất

8. Chi đoàn Cơ sở Xí nghiệp Vận tải

9. Chi đoàn Phòng Kỹ thuật

10. Chi đoàn Khối Văn phòng

11. Chi đoàn Công ty Thiết kế lâm nghiệp

Danh sách Ủy ban kiểm tra Đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027

1. Đồng chí: Tạ Huy Tuân                – Chủ nhiệm

2. Đồng chí: Đinh Thuyết trình         – Phó Chủ nhiệm

3. Đồng chí: Nguyễn Chí Thanh       – Ủy viên

4. Đồng chí: Dương Minh Đức         – Ủy viên

5. Đồng chí: Đoàn Mạnh Dũng         – Ủy viênShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons