ĐẢNG ĐOÀN THỂ

Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Giấy Việt Nam là Hội cấp trên cơ sở, trực thuộc Hội cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ theo quyết định 119/QĐ-CCB ngày 22 tháng 6 năm 2007 của BCH Hội CCB tỉnh Phú Thọ. Trong những năm qua...

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH  PHÁT TRIỂN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM   Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam được thành lập theo QĐ số 20/QĐ-CNn ngày 6/2/1996 của Công đoàn Công nghiệp nhẹ Việt Nam, là một...

Giới thiệu về Đảng bộ Tổng công ty Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương được thành lập theo Quyết định số: 08 - QĐ/ĐUK ngày 11/5/2007 của Đảng...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons