ĐẢNG ĐOÀN THỂ

Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Giấy Việt Nam là Hội cấp trên cơ sở, trực thuộc Hội cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ theo quyết định 119/QĐ-CCB ngày 22 tháng 6 năm 2007 của BCH Hội CCB tỉnh Phú Thọ. Trong những năm qua...

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH  PHÁT TRIỂN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM           Năm 1991, Liên hiệp Xí nghiệp Giấy - Gỗ - Diêm chuyển đổi thành Liên hiệp sản xuất xuất nhập khẩu Giấy - Gỗ - Diêm...

Giới thiệu về Đảng bộ Tổng công ty Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam là đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (Quyết định số 1190-QĐ/ĐUK ngày 28/03/2023). Mô hình tổ chức của Đảng bộ Tổng...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons