HỘI CỰU CHIẾN BINH TỔNG CÔNG TY

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỔNG CÔNG TY

Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Giấy Việt Nam là Hội cấp trên cơ sở, trực thuộc Hội cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ theo quyết định 119/QĐ-CCB ngày 22 tháng 6 năm 2007 của BCH Hội CCB tỉnh Phú Thọ.

Trong những năm qua Hội cựu chiến binh Tổng công ty dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ Tổng công ty, sự chỉ đạo của Hội cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ. Hội cựu chiến binh Tổng công ty ngày càng trưởng thành về mọi mặt, khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị, được Đảng uỷ đánh giá cao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, là cơ sở chính trị tin cậy của Đảng và chính quyền. Hội luôn đoàn kết thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng. Hoạt động của Hội đúng hướng có hiệu quả, có chương trình, nội dung hoạt động phong phú, phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống cách mạng thế hệ trẻ, góp phần tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty.

Với những kết quả và thành tích đạt được, Hội cựu chiến binh Tổng công ty luôn được Tỉnh Hội đánh giá là Hội “Trong sạch vững mạnh toàn diện”, liên tục được Tỉnh Hội, UBND tỉnh, Trung ương Hội tặng bằng khen và nhiều cá nhân, Hội cơ sở được các cấp khen thưởng.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons