Gia hạn thời gian nộp HSDT và thời gian đóng thầu

Gia hạn thời gian nộp HSDT và thời gian đóng thầu

Gia hạn thời gian nộp HSDT và thời gian đóng thầu

1. Tên gói thầu:

2. Tên Chủ đầu tư: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu:

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu hạn chế.

– Phương thức: 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ.

4. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Trong tháng 8 năm 2018.

5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng:

– Trong Quý III năm 2018 đối với Báo cáo giữa niên độ năm 2018.

– Trong Quý I năm 2019 đối với Báo cáo năm 2018.

7. Thời gian nộp Hồ sơ dự thầu: Trước 09 giờ, ngày 23/8/2018.

8. Thời gian đóng thầu: 09 giờ, ngày 23/8/2018.

9. Thời gian mở thầu: 09 giờ 15 phút, ngày 23/8/2018.

 

* Thông tin liên hệ:

Quý nhà thầu quan tâm xin vui lòng liên hệ: Phòng Tài chính kế toán – Tổng công ty Giấy Việt Nam, Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.               Điện thoại: 02103.762.469

Đăng lúc 15/08/2018 15:28


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons