Giấy Kraft Bãi Bằng

Giấy Kraft Bãi Bằng

 

1. GIẤY KRAFT KHÔNG TẨY TRẮNG (UNBLEACHED KRAFT)

Bao gồm giấy, bao kraft, túi kraft không tẩy trắng, không tráng phủ.

  • Định lượng: 60 – 120 g/m2
  • Độ trắng: 19 – 21% ISO
  • Khổ máy giấy: 3.800 mm
  • Khả năng đơn hàng: 2.000 – 5.000 tấn/tháng.

2. GIẤY KRAFT ĐÃ TẨY TRẮNG (BLEACHED KRAFT)

  • Định lượng: 60 – 120 g/m2
  • Độ trắng: 80 – 82% ISO
  • Khổ máy giấy: 3.800 mm
  • Khả năng đơn hàng: 2.000 – 5.000 tấn/tháng.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons