Vinapaco tham dự Hội thảo “Bộ luật Lao động năm 2019 và vấn đề triển khai thực thi” Đại học Luật Hà Nội

Vinapaco tham dự Hội thảo “Bộ luật Lao động năm 2019 và vấn đề triển khai thực thi” Đại học Luật Hà Nội

Ngày 04 tháng 12 năm 2020, Tổng công ty Giấy Việt Nam tham dự Hội thảo khoa học cấp khoa “Bộ luật Lao động năm 2019 và vấn đề triển khai thực thi” đồng thời cùng trao đổi ý kiến xây dựng tại Khoa pháp luật kinh tế – Trường Đại học Luật Hà Nội.

Việc ban hành Bộ luật Lao động năm 2019 đã khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn thi hành bộ luật trước đó, đáp ứng những đòi hỏi mới của việc quản trị thị trường lao động đang thay đổi phát triển rất nhanh chóng, đồng thời để thực hiện những cam kết quốc tế, phục vụ quá trình hội nhập của Việt Nam, bảo đảm phù hợp, tiệm cận với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, nhất là các tiêu chuẩn lao động cơ bản, bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động, người sử dụng lao động và lợi ích chung của quốc gia.

Hội thảo đã cùng nhau lắng nghe nhiều tham luận có giá trị thực tiễn cao từ phía các doanh nghiệp, các giảng viên, nhà nghiên cứu, chuyên gia pháp lý, Bộ Tư pháp, Viện Nhà nước và Pháp luật, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các nhà làm luật… Những khó khăn, vướng mắc, các vấn đề phát sinh trong thực tiễn thực thi Bộ luật Lao động năm 2012 đã được các doanh nghiệp dành thời gian trao đổi. Đồng thời, mỗi vướng mắc đều được các chuyên gia pháp lý, nhà làm luật làm rõ, giải đáp thấu đáo, dễ hiểu. Tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Long – Tổ trưởng Tổ pháp chế, Ban Tổ chức Tổng công ty Giấy Việt Nam đã trình bày ý kiến về “Nhận thức và hành động của doanh nghiệp để thực thi Bộ luật Lao động năm 2019”. Tổng công ty Giấy Việt Nam hiện nay có gần 3000 cán bộ công nhân viên chức, người lao động vì vậy nhiều nội dung trong Bộ luật Lao động năm 2019 có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ trực tiếp của mỗi người lao động. Đặc biệt là các vấn đề liên quan đến chính sách tiền lương, hợp đồng lao động, độ tuổi nghỉ hưu… Vinapaco đã và đang cụ thể hóa, triển khai áp dụng đúng quy định Pháp luật Nhà nước đề ra.  Nội dung phát biểu của Vinapaco được toàn hội thảo ghi nhận và đánh giá cao.

Đ/c Nguyễn Long – Tổ trưởng Tổ pháp chế, Ban Tổ chức TCT Giấy Việt Nam trình bày ý kiến tại Hội thảo

Bộ luật Lao động năm 2019 đã nội luật hóa tiêu chuẩn lao động quốc tế, thực hiện các cam kết về lao động trong các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia, đồng thời đáp ứng các nhu cầu phát triển của thực tiễn quan hệ lao động Việt Nam theo hướng thị trường và hội nhập quốc tế.

BTCShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons