Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam với Huyện ủy Hàm Yên.

Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam với Huyện ủy Hàm Yên.

Ngày 24/4/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Yên tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam với Huyện ủy Hàm Yên.

Tham dự Hội nghị, về phía Huyện ủy Hàm Yên có đồng chí Mai Hồng Hà – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; Trưởng, phó các Ban tham mưu giúp việc Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện. Về phía Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam có đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc; Trưởng, phó các ban tham mưu giúp việc Đảng ủy Tổng công ty.

Đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị tập trung thảo luận các nội dung trong Quy chế: Quy định chung cũng như các điều khoản để cùng thống nhất cách thức phối hợp hiệu quả giữa hai đơn vị. Quy chế phối hợp công tác được áp dụng giữa Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam với Huyện ủy Hàm Yên và đơn vị thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam đóng trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam và Huyện ủy Hàm Yên thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy định của Điều lệ Đảng; các Quy định của Trung ương; phối hợp trong lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác cán bộ, một số nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng đoàn thể chính trị – xã hội ở đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam đóng trên địa bàn và tích cực góp phần trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương. Việc phối hợp công tác phải đảm bảo giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; tăng cường sự lãnh, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam gắn với sự lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy Hàm Yên.

Đồng chí Đào Ngọc Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng TCT trao đổi tại Hội nghị

Đồng chí Lê Công Hoàng – Thành viên HĐTV, Quyền Tổng giám đốc TCT trao đổi tại Hội nghị

Đồng chí Mai Hồng Hà – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy huyện Hàm Yên phát biểu 

Sau khi bàn bạc, thống nhất giữa hai đơn vị, đồng chí Hoàng Quốc Lâm – UVBCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư  Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty và đồng chí Mai Hồng Hà – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên đã ký kết Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị.

Đảng ủy hai đơn vị ký kết Quy chế phối hợp

Đoàn công tác Huyện uỷ Hàm Yên thăm quan khu vực sản xuất Giấy Bãi Bằng của Tổng công ty

TrTShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons