Hướng dẫn v/v tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh số 2422/LĐTBXH-TLĐ-PTM

Hướng dẫn v/v tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh số 2422/LĐTBXH-TLĐ-PTM

Hướng dẫn v/v tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh số 2422/LĐTBXH-TLĐ-PTM của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xem tại đây.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons