Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh(26/3/1931 – 26/3/2021)

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh(26/3/1931 – 26/3/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 75-KH/ĐTNK-PTTN ngày 05/02/2021 của Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương về Kế hoạch tháng thanh niên năm 2021

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021, Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty xây dựng kế hoạch “Tổ chức các hoạt động Chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh(26/3/1931 – 26/3/2021)”, cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Khơi dây niềm tự hào dân tộc, truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; khẳng định vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

– Tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

– Phát huy vai trò xung kích tình nguyện, nhất là tinh thần, khả năng sáng tạo cảu Đoàn viên thanh niên Tổng công ty.

– Tạo được môi trường để Đoàn viên thanh niên Tổng công ty thể hiện khả năng, sức trẻ, nhiệt huyết của mình.

 

 1. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC
 2. Tổ chức Cuộc thi: Viết bài, tác phẩm tuyên truyền “Tự hào Đoàn thanh niên Tổng công ty Giấy Việt Nam”
  • Hình thức tổ chức

Các tổ chức cơ sở Đoàn hướng dẫn đoàn viên thanh niên, báo cáo viên, cộng tác viên viết bài dạng tác phẩm báo chí (có thể sử dụng hình ảnh) với một trong các chủ đề sau:

– Các hoạt động, công trình thanh niên tại đơn vị mang lại kết quả cao, được cấp ủy đơn vị đánh giá ghi nhận tính hiệu quả.

– Những tấm gương Đoàn viên thanh niên điển hình, chủ động, tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

– Các mô hình, cuộc vận động, cách thức tổ chức sinh hoạt Đoàn có tính sáng tạo, lan tỏa rộng rãi, kêu gọi được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

– Bài viết về quá trình ra đời, phát triển và những chặng đường lịch sử của đơn vị gắn với phong trào đoàn; vị trí, vai trò, chức năng và những đóng góp to lớn của tổ chức Đoàn tại đơn vị.

1.2 Triển khai thực hiện

Các tác phẩm có chất lượng sẽ được đánh giá, đăng tải trên trang Web tổng công ty (Vinapaco.com.vn)

Các tổ chức cơ sở đoàn có ít nhất 1 tác phẩm tham gia cuộc thi: Viết bài, tác phẩm tuyên truyền “Tự hào Đoàn thanh niên Tổng công ty Giấy Việt Nam”.

Bài viết gửi về văn phòng Đoàn trước ngày 24/3/2021 để tổng hợp, bài viết sẽ được ban Thường vụ Đoàn xem xét, đánh giá và trao giải.

 • Cơ cấu giải thưởng

Bài viết đạt giải đảm bảo yêu cầu chưa được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, báo chí trước thời điểm gửi bài.

Cơ cấu giải thưởng:

 • Giải A: 1.000.000 đồng/tác phẩm
 • Giải B: 500.000 đồng/tác phẩm
 • Giải C: 200.000 đồng/tác phẩm

Căn cứ số lượng, chất lượng tác phẩm mà Ban thường vụ Đoàn chủ động trong cơ cấu giải (dự kiến 02 giải A, 04 giải B, 07 giải C)

 1. Tổ chức Giải bóng đá Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)

2.1 Hình thức tổ chức

Các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc căn cứ điều kiện đơn vị mình đăng ký thành lập đội bóng (có thể lập đội liên quân) với số thành viên tối thiểu 10 cầu thủ tham gia giải thi đấu bóng đá nam thể thức 7 người.

Đăng ký danh sách đội bóng gửi về Văn phòng đoàn trước ngày 17/3/2021 (có mẫu đăng ký gửi kèm).

Thời gian tổ chức: Ngày 20-21/3/2021.

2.2 Triển khai thực hiện

– Đoàn thanh niên Tổng công ty phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ chuẩn bị sân bóng đá và các công tác khác để tổ chức thi đấu.

– Ban chấp hành các tổ chức cơ sở đoàn báo cáo lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện để các vận động viên tham gia thi đấu (không ảnh hưởng đến sản xuất).

2.3 Giải thưởng

Giải nhất: 3.000.000 đồng

Giải nhì: 2.500.000 đồng

Giải ba: 2.000.000 đồng

Giải khuyến khích: 1.500.000 đồng

Giải phong cách: 1.000.000 đồng

 1. Tổ chức Gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn chủ chốt qua các thời kỳ

3.1 Hình thức

– Thời gian: Dự kiến 17h00’ Ngày 26/3/2021.

– Địa điểm: Khách sạn Giấy Bãi Bằng.

– Nội dung: Ôn lại những giá trị truyền thống, tinh thần thanh niên cùng những kinh nghiệm trong việc triển khai hoạt động công tác Đoàn.

3.2 Triển khai thực hiện

Văn phòng Tổng công ty và Xí nghiệp dịch vụ phối hợp chuẩn bị tiệc giao lưu phục vụ cuộc gặp mặt  các thế hệ cán bộ Đoàn chủ chốt qua các thời kỳ tại Khách sạn Giấy Bãi Bằng.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. 1. Đoàn Thanh niên

– Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các nội dung, phối hợp với các đơn vị để tổ chức các chương trình.

– Ban Chấp hành các tổ chức Đoàn trực thuộc căn cứ các nội dung trong Kế hoạch thông báo, triển khai các hoạt động tại đơn vị và thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty.

 1. Các đơn vị phối hợp tổ chức

– Xí nghiệp dịch vụ: Chuẩn bị sân thi đấu bóng đá; bố trí loa đài, người phục vụ, bảo vệ, y tế và phối hợp cùng Đoàn Thanh niên tổ chức chương trình theo Kế hoạch.

– Các đơn vị, phòng ban: Quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động có hiệu quả.

 1. 3. Tổng công ty: Hỗ trợ kinh phí (theo dự trù được phê duyệt) để Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động./.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons