Khai giảng Lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới năm 2020

Khai giảng Lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới năm 2020

Ngày 17/8/2020, Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng chính trị cho 14 đảng viên mới đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty. Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương – Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phù Ninh và lãnh đạo các Ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty.

Giảng viên Nguyễn Thị Thu Hương – Phó GĐ Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phù Ninh truyền đạt kiến thức cho các đảng viên mới

Mục đích của khóa học giúp các đồng chí đảng viên mới trưởng thành về nhận thức, tư duy lý luận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác tại cơ sở. Trong thời gian 05 ngày, các đồng chí đảng viên mới được nghiên cứu và tìm hiểu nhiều chuyên đề với các nội dung chủ yếu là chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; Chính sách đối ngoại và hội nhập kinh tế; Tổ chức cơ sở Đảng và một số công tác xây dựng Đảng ở cơ sở…

Phát biểu tại buổi khai giảng khóa học, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà – Phó Ban Tổ chức mong muốn các học viên cần tiếp thu, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn nữa trong quá trình công tác, lao động sản xuất để đủ điều kiện, tiêu chuẩn trở thành Đảng viên chính thức đồng thời khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2020 được diễn ra từ ngày 17/8 đến hết ngày 21/8/2020.

VNPC

 

 

 

 

 

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons