Khai toán chi phí dịch vụ thuê ngoài hạng mục: Dịch vụ khảo sát, chế tạo 01 bộ bơm thay thế phù hợp cho bơm 725.Pu.002 tại Lò hơi Động lực – Nhà máy Điện

Khai toán chi phí dịch vụ thuê ngoài hạng mục: Dịch vụ khảo sát, chế tạo 01 bộ bơm thay thế phù hợp cho bơm 725.Pu.002 tại Lò hơi Động lực – Nhà máy Điện

KHAI TOÁN CHI PHÍ DỊCH VỤ THUÊ NGOÀI

Hạng mục: Dịch vụ khảo sát, chế tạo 01 bộ bơm thay thế phù hợp cho bơm 725.Pu.002 tại Lò hơi Động lực – Nhà máy Điện   

Tổng công  ty Giấy Việt Nam.

Căn cứ đơn hàng số 41/NMĐ ngày 29/05/2023 của Nhà máy Điện;

Căn cứ bản báo giá của các  nhà cung cấp cho phần việc nêu trên;

Xí nghiệp Bảo dưỡng lập bản khai toán chi phí cho hạng mục công việc nêu trên và trình Tổng Giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam xem xét phê duyệt với nội dung cụ thể như sau:

TT Tên vật tư, thiết bị ĐVT S.l Đơn giá

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)

1

 

Buồng bơm ly tâm

+ KT: D=574mm; H=680mm; B=320mm

+ Vật liệu: Thép hợp kim chịu mài mòn

+ Chế tạo tại Việt Nam

Cái 01 35.000.000 35.000.000
2 Cánh bơm ly tâm

+ KT: Dmax=334mm; kiểu cánh kín

+ Vật liệu: Thép hợp kim chịu mài mòn

+ Chế tạo tại Việt Nam

Cái 01 20.000.000 20.000.000
 

3

Mâm bơm ly tâm

+ KT: D=335mm; B=38mm

+ Vật liệu: Thép hợp kim chịu mài mòn

+ Chế tạo tại Việt Nam

Cái 01 18.000.000 18.000.000
4 Vận chuyển từ đơn vị sản xuất đến Tổng công ty Giấy Việt Nam Chuyến 01 2.000.000 2.000.000
  Gía trị trước thuế 75.000.000
  Thuế VAT (10%) 7.500.000
  Tổng cộng sau thuế 82.500.000


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons