Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Hôm nay, kỉ niệm 49 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, Thống nhất đất nước 30/4/1975 – 30/4/2024.

Bốn chiến sĩ cắm cờ trên nóc phủ Tổng thống ngụy Sài Gòn ngày 30/4/1975. Ảnh tư liệu

Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, kết thúc bằng chiến thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc – Nam sum họp một nhà.

Đó cũng là thời khắc kết thúc hơn 100 năm Việt Nam bị nước ngoài chiếm đóng và chia cắt.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn – của khát vọng hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất đất nước của dân tộc ta; của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, sáng tạo của Đảng ta.

Đó cũng là thắng lợi của sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; của lòng trung thành tuyệt đối và tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Lực lượng vũ trang nhân dân và sự giúp đỡ to lớn, hiệu quả của bạn bè quốc tế.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam, hoàn thành được sứ mệnh lịch sử vẻ vang. Đó là giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa – dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trưa ngày 30/4/1975, những chiếc xe tăng của Quân giải phóng tiến thẳng vào dinh Độc Lập. Ở trong sân, những người lính chào đón hòa bình theo cách của riêng mình. Sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn là không thể tránh khỏi. Cả nước dạt dào niềm vui chiến thắng.

Khát vọng Hòa bình và Thống Nhất mà cả dân tộc đằng đẵng chờ đợi đã trở thành hiện thực. Người dân cả nước hôm đó ào ra đường để chào đón Hòa bình trong niềm hân hoan khó tả.

Nguồn vtv.vnShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons