Lễ công bố Quyết định thành lập Ban Tuyên giáo – Truyền thông

Lễ công bố Quyết định thành lập Ban Tuyên giáo – Truyền thông

Ngày 2/7/2019, Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Ban Tuyên giáo – Truyền thông. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Văn Nghiêm – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Quế Sơn – Thành viên Hội đồng thành viên, đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng giám đốc, đồng chí Nguyễn Tuấn Minh – Phó tổng giám đốc; các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng, Công đoàn và các thành viên Ban Tuyên giáo – Truyền thông.

Mở đẩu buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban tổ chức đã thông qua Quyết định về thành lập Ban Tuyên giáo – Truyền thông. Theo Quyết định số số 71/QĐ-GVN.HN ngày 21 tháng 5 năm 2019, Ban Tuyên giáo – Truyền thông được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty, bộ phận truyền thông của Phòng Tổ chức lao động và bộ phận quản lý thông tin trên trang thông tin điện tử (website) của Văn phòng Tổng công ty.

Đồng chí Trần Văn Nghiêm – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy  TCT (thứ hai từ trái sang) trao quyết định và đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng giám đốc TCT (ngoài cùng bên phải)  tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo – Truyền thông

Đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng giám đốc TCT phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ Ban Tuyên giáo – Truyền thông

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Nghiêm – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty khẳng định việc thành lập Ban Tuyên giáo – Truyền thông là yêu cầu cấp thiết để thể chế hóa, thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương VI việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Đ/c Trần Văn Nghiêm – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT phát biểu tại lễ công bố

Thay mặt Hội đồng thành viên, đồng chí Nguyễn Quế Sơn – Thành viên Hội đồng thành viên hy vọng Ban Tuyên giáo – Truyền thông sẽ hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và khẳng định vai trò của Ban đối với Tổng công ty.

Đồng chí Nguyễn Quế Sơn – Thành viên Hội đồng thành viên phát biểu tại buổi lễ công bố

Thay mặt Ban Tuyên giáo – Truyền thông, đồng chí Nguyễn Xinh – Trưởng ban tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty đồng thời khái quát mục tiêu, phương hướng hoạt động của Ban trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Xinh – Trưởng ban Tuyên giáo – Truyền thông phát biểu tại buổi lễ công bố

Theo Quyết định số 117/QĐ-GVN ngày 21 tháng 5 năm 2019, Ban Tuyên giáo – Truyền thông chịu trách nhiệm về công tác tuyên giáo và dân vận, công tác truyền thông và quan hệ công chúng. Là Ban tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị và công tác dân vận của Đảng ủy Tổng công ty đồng thời tham mưu giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc về công tác truyền thông và quan hệ công chúng; quản lý thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty.

VNPC

Đăng lúc 02/07/2019 16:26


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons