Lịch tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng Ngày truyền thống Giấy Bãi Bằng

Lịch tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng Ngày truyền thống Giấy Bãi Bằng

TT

 

Ngày/ Tháng

 

Nội dung

Địa điểm

1

Từ 7h30 đến 17h00 các ngày 16,17 tháng 11

Thi đấu giải bóngđá

(7 người) các đơn vị khu vực sản xuất Giấy Bãi Bằng

Sân vận động TCT – Khu Đồng Giao

2

Từ 17h00 đến 20h00 ngày 18,19 tháng 11

Tổ chức giải cầu lông, bóng bàn CLB Cầu lông, bóng bàn Giấy Bãi Bằng

Nhà thi đấu Giấy Bãi Bằng – Khu Đồng Giao

3

Từ 17h00 đến 21h00 các ngày 20,21,22 tháng 11

Tổ chức giải quần vợt CLB Quần vợt Giấy Bãi Bằng.

Nhà văn hóa Giấy Bãi Bằng – Khu Đồng Giao

4

7h30 thứ bảy,

 ngày 23 tháng 11

Khai mạc hoạt động VHTT và tổ chức giải bóng chuyền hơi nam, bóng chuyền hơi nữ các đơn vị khu vực sản xuất Giấy Bãi Bằng.

Nhà văn hóa Giấy Bãi Bằng – Khu Đồng Giao

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons