Mời tham gia chào hàng cạnh tranh

Mời tham gia chào hàng cạnh tranh

Mời tham gia chào hàng cạnh tranh

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thực hiện: Khảo sát, cung cấp trọn bộ 01 tủ điều khiển cho hệ thống rửa mảnh mua ngoài tại phân xưởng Nguyên liệu – Nhà máy Giấy- Tổng công ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:

1. Tên hạng mục công việc:Khảo sát, cung cấp trọn bộ 01 tủ điều khiển cho hệ thống rửa mảnh mua ngoài tại phân xưởng Nguyên liệu – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2. Khối lượng công việc cần thực hiện.

– Lắp đặt thiết bị, đấu nối, cung cấp trọn bộ 01 tủ điện (bao gồm cả phần điều khiển và mạch lực) cho toàn bộ các thiết bị điện của hệ thống rửa mảnh mua ngoài tại phân xưởng Nguyên liệu – Nhà máy Giấy.

– Yêu cầu kỹ thuật:

Tất cả các thiết bị cung cấp mới 100%, đúng chủng loại theo yêu cầu

2. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: trọn gói

– Địa điểm thực hiện: Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

– Thời gian bảo hành: 12 tháng

– Điều kiện thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa thiết bị vào sử dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05% giá trị còn lại sẽ thanh toán khi nhà cung cấp hoàn thành trách nhiệm bảo hành.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng

5. Địa điểm nhận chào giá: Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.

6. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: đến trước 9 giờ 00 phút ngày 13 tháng 7 năm 2018.

7. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 9 giờ 30 phút ngày 13 tháng 8 năm 2018.

Đăng lúc 09/07/2018 12:17


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons