Mời thầu “Cung cấp Bộ giảm áp, cánh bơm, đĩa điều chỉnh”

Mời thầu “Cung cấp Bộ giảm áp, cánh bơm, đĩa điều chỉnh”

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Cung cấp Bộ giảm áp, cánh bơm, đĩa điều chỉnh.

Yêu cầu:

– Hàng hóa mới 100% theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, xuất xứ theo yêu cầu trong Hồ sơ mời thầu, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và lắp đặt phù hợp với thiết bị hiện đang sử dụng của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

– Quý Công ty phải nộp: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có).

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 12-14 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.

Thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhập kho bên mua.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao phải đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 9 giờ 00 phút, ngày 8 tháng 7 năm 2020 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 7 năm 2020.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam- Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam- Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3827 168;     Fax: 02103 829 516;      Email: vtnl@vinapaco.com.vn

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

8. Đảm bảo dự thầu: Không

9. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 7 năm 2020.

10. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 7 năm 2020.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons