Phân biệt rõ giữa Công ty Giấy Bãi Bằng, Tổng công ty Giấy Việt Nam và Công ty cổ phần Giấy Bãi Bằng (Nay là Công ty Cổ phần Giấy BBP)

Phân biệt rõ giữa Công ty Giấy Bãi Bằng, Tổng công ty Giấy Việt Nam và Công ty cổ phần Giấy Bãi Bằng (Nay là Công ty Cổ phần Giấy BBP)

Để giúp khách hàng, đối tác phân biệt rõ giữa Công ty Giấy Bãi Bằng, Tổng công ty Giấy Việt Nam và Công ty cổ phần Giấy Bãi Bằng (Nay là Công ty Cổ phần Giấy BBP), Tổng cổng ty Giấy Việt Nam xin giải thích cụ thể như sau:

Thương hiệu “Giấy Bãi Bằng” là thương hiệu độc quyền của Tổng công ty Giấy Việt Nam. Thương hiệu Giấy Bãi Bằng được xác lập là tên thương hiệu sản phẩm giấy của Tổng công ty Giấy Việt Nam (đã được cấp Giấy chứng nhận của Cục sở hữu trí tuệ). Công ty Giấy Bãi Bằng là đơn vị được xây dựng tại thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ do Chính phủ Thụy Điển tài trợ cho Việt Nam, trước đây trực thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam. Trải qua quá trình thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức, từ năm 2005 đến nay chuyển đổi hoạt động sang mô hình Công ty mẹ – Công ty con nên tên gọi “Công ty Giấy Bãi Bằng” không còn mà nay chỉ là Tổng công ty Giấy Việt Nam. Hiện nay, Tổng công ty Giấy Việt Nam là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, có địa chỉ nơi sản xuất sản phẩm tại thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ và trụ sở chính tại 25A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Công ty Cổ phần Giấy BBP trước đây là Công ty Cổ phần Giấy Bãi Bằng có địa chỉ tại Khu Tầm Vông, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Do “Giấy Bãi Bằng” là thương hiệu độc quyền của Tổng công ty Giấy Việt Nam nên Công ty Cổ phần Giấy Bãi Bằng  đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Giấy BBP từ năm 2013 (theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2600 266 118 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp ngày 07/01/2013).

Như vậy, Công ty cổ phần Giấy BBP và Tổng công ty Giấy Việt Nam là hai đơn vị hoạt động độc lập, có tư cách pháp nhân khác nhau.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons