PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

1. Tại Hà Nội:
  • ĐT: 043.8247774
  • Email: tckt.hn@vinapaco.com.vn
  • Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

2. Tại Phú Thọ:

  • ĐT: 0210.3829051
  • Email: tckt.bb@vinapaco.com.vn
  • Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

 

Trưởng phòng: Lê Hữu Trình

Phó phòng: Cao Cường

Phó phòng: Trần Văn Toan

Phó phòng: Nông Quốc Khánh

Phó phòng: Nguyễn Việt TuấnShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons