Quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản của Tổng công ty Giấy Việt Nam

Quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản của Tổng công ty Giấy Việt Nam

Quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản của Tổng công ty Giấy Việt Nam theo quyết định số 371/QĐ-GVN.HN ngày 29/10/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty.

Các phụ lục kèm theo:

1. Mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức và thể thức bản sao.

2. Bảng chữ viết tắt tên loại văn bản và bản sao

3. Quy định viết hoa trong văn bản hành chính.

4. Mẫu văn bản hành chính áp dụng trong Tổng công ty./.

 

Tải vềFile đính kèm
  1. 1.-mau-chu-va-chi-tiet-trinh-bay-van-ban
  2. 2.-mau-chu-theo-so-trang
  3. 3.-mau-viet-hoa
  4. 4.-mau-van-ban-sua-doi
  5. quy-dinh-the-thuc-trinh-bay-van-ban


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons