Quyết định v/v “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động” của BCĐ Quốc gia phòng, chống COVID-19

Quyết định v/v “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động” của BCĐ Quốc gia phòng, chống COVID-19

Quyết định v/v “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động” số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/05/2020 của BCĐ Quốc gia phòng, chống COVID-19 xem tại đâyShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons