Quyết định phê duyệt danh sách các đơn vị nhận hồ sơ mời thầu gói thầu: Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư, thiết bị và nhân công để thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống làm mát trung tâm tại Văn phòng TCT Giấy Việt Nam

Quyết định phê duyệt danh sách các đơn vị nhận hồ sơ mời thầu gói thầu: Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư, thiết bị và nhân công để thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống làm mát trung tâm tại Văn phòng TCT Giấy Việt Nam

1084_QĐ_GVN.PT

Phê duyệt đơn vị nhận hồ sơ mời thầu gói thầu: Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư, thiết bị và nhân công để thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống làm mát trung tâm tại Văn phòng – Tổng công ty Giấy Việt Nam, gồm các đơn vị sau:

  1. Công ty Cổ phần Xây dựng Kỹ thuật công trình HK

Địa chỉ: Số 553, đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội..

Điện thoại: 0987882165.

  1. Công ty TNHH Thương mại Thái Bình Phú Thọ.

Địa chỉ: Khu 1A, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0982518511.

  1. Công ty TNHH Thành Phú.

Địa chỉ: Khu 4, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0964718719Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons