Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nghiên cứu xây dựng giải pháp kỹ thuật sử dụng phù hợp các loại bột giấy trong quá trình sản xuất giấy in, giấy viết tại Nhà máy giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam. (Xem File đính kèm)

Tải vềFile đính kèm
  1. 14-2-qd-phe-duyet-goi-2-2-


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons